A médiában megjelent téves hírek  keltette fokozott érdeklődés miatt ezúton is tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elszámolással érintett lezárt szerződések esetében automatikusan elkészítjük az elszámolást, ezt nem kell külön kérvényezni.

BELÉPÉS RÉSZLETES ELSZÁMOLÁST TARTALMAZÓ SZEMÉLYES TÁRHELYBE

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 Tájékoztató a fix törlesztésű és limitált törlesztésű konstrukciók forintra váltásával kapcsolatosan

 Közzététel forintosítással kapcsolatos értesítő levelek postára adásáról

 Közzététel forint alapú szerződések elszámolásáról

 Hirdetmény forint alapú elszámolásról

 Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 Tájékoztatás perről és elszámolás határidejéről

 Tájékoztató az elszámolási és forintosítási folyamatról

 Címváltozás bejelentő nyomtatvány

 Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

 Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

 Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

 Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

 Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták MNB honlapon belüli elérhetősége: https://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok/eljaras.html

 151. kérelem, Helyes elszámolás megállapítása tárgyában

 152. kérelem, Panaszeljárás lefolytatása tárgyában

 153. kérelem, Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

A hitelintézetről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B.§ alapján a végtörlesztés a Toyota Pénzügyi Zrt. ügyfeleire nem terjed ki.

Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez A 2014. évi LXXVII. törvény a Toyota Pénzügyi Zrt. ügyfeleire nem terjed ki.

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták

 Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1

 Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem

 Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti kérelem

 Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 2

 Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kívül helyezése iránti kérelem

Bírósági, polgári nem peres eljárás megindításához szükséges nyomtatványok MNB-s elérése:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/nyomtatvanyok

Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai:

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

 H-FH-I-B-579_2016. számú határozat intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról

Az MNB Pénzügyi navigátor füzete

Gyakran ismételt kérdések